Available courses

Gradiva za didaktično usposabljanje slušateljev za pouk informatike in računalništva v osnovni in srednji šoli ter vodenje različnih oblik interesnih dejavnosti na tem področju.

Gradiva v povezavi z razvojem, oblikami in uporabe IKT pri poučevanju. S pridobljenim znanjem naj bi bili usposobljeni pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi IKT.

Gradiva, povezana z osnovnimi veščinami, potrebnimi pri uporabljanju računalniških sistemov. Različni operacijski sistemi in usluge računalniških omrežij. Znanja za podporo uporabe operacijskih sistemov in omrežij v šolskem okolju in za prenos znanja glede tega. Varnosti pri uporabi IKT (osnove certifikatov, delovanje kriptografije z javnim in privatnim ključem, digitalni podpisi, identifikacija ...).

Glejte tudi  Praktikum iz sistemske programske opreme.

Namen predmeta je slušatelja praktično seznaniti z osnovnimi veščinami, potrebnimi zagotavljanju nemotenega delovanja računalniških sistemov.

Glavni namen predmeta je utrjevanje znanja s področja uporabe programske opreme v šolstvu in izobraževanju. Prav tako si slušatelji pridobijo ustrezna znanja za poučevanje in delo z učenci.

Osnovne tehnike programiranja. Obravnavane teme so osnove programskih jezikov, pojem algoritma in ukazno programiranje: spremenljivke, osnovni tipi podatkov, aritmetika, pogojni stavki in logične vrednosti, zanke, tabele (seznami) in funkcije.

Različne vrste programskih jezikov. Nadgradnja znanja programiranja iz Osnove programiranja. Programski jeziki, ki so priporočeni za podporo tem iz programiranja v devetletki in srednjih šolah in njihovo poučevanje.

Predstavitev osnovnih podatkovnih struktur in z njimi povezanih algoritmov, ki se uporabljajo pri programiranju. Uporaba pri reševanju problemov iz realnega življenja, kjer si lahko pomagamo z računalnikom. 

Namen predmeta je slušatelja praktično seznaniti z osnovnimi veščinami, potrebnimi pri zagotavljanju nemotenega delovanja spletnih strežnikov, ki zagotavljajo podporo IKT pri pouku.

V kobinaciji s predmetom Učna gradiva na spletu je namenjen usposabljanje slušateljev za pripravo e-učnih gradiv v osnovni in srednji šoli. Predmet nudi ustrezna znanja, ki slušateljem omogočajo nudenje pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi e-gradiv.

Predmet je namenjen usposabljanju slušateljev za pripravo učnih gradiv na spletu. S tematiko naj bi se spoznali v tej meri, da so usposobljeni tudi za nudenje pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi tovrstnih učnih gradiv.