ŠPIRI 09/10

RAZPIS

Študijski program izobraževanja iz informatike in računalništva 2009/10

 

Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko razpisuje vpis v študijski program Študijski program izobraževanja iz informatike in računalništva. Kandidati si bodo po uspešno zaključenem programu pridobili ustrezna dopolnilna znanja za poučevanje računalništva in informatike v štiriletnih srednješolskih programih (gimnazijah in tehniških ter drugih strokovnih srednjih šolah), za izbirni predmet Računalništvo v osnovni šoli in za Računalničarja – organizatorja informacijske dejavnosti.

Trajanje študija bo v skupnem obsegu 405 ur praviloma ob petkih popoldan (po 13. oz. 14. uri) in ob sobotah dopoldan. Podrobnejše informacije o programu (urnik, predmetnik, …) lahko kandidati dobijo na Internetu na naslovu http://spiri.fmf.uni-lj.si ali po elektronski pošti Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si in na tel. številki 01 4766-673.

Rok za prijave je sreda, 16. september 2008, predviden začetek študija pa v petek, 2. oktobra 2009. Kandidati naj pošljejo prijave po e-pošti na naslov Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si s poljem zadeva: Prijava ŠPIRI 2009/10 in vsebino: Prijavljam se na ŠPIRI 2009/10, ime, priimek, izobrazba, šola, e-naslov, izbrani modul (ROID ali Izobraževanje).

V primeru prevelikega števila prijavljenih bomo upoštevali tudi vrstni red prijav. O izbiri boste obveščeni po e-pošti do 23. 9. 2008. Sprejete prosimo, da takoj po prejetju obvestila (ki mu bo priložen tudi ustrezen obrazec za izstavo računa za plačilo kotizacije) po klasični pošti na naslov:

Janja Mikuš
ŠPIRI 2008/09
Fakulteta za matematiko in fiziko,

Univerza v Ljubljani
Jadranska 19
1000 Ljubljana

pošljejo:

  • fotokopijo rojstnega (oz. poročnega, če ste spremenili priimek)  lista
  • fotokopijo diplome
  • fotografijo za dokumente
  • potrdilo o zaposlitvi na šoli in odobreni udeležbi na izobraževanju [če želite uveljavljati udeležbo MŠŠ pri plačilu]
  • izpolnjene podatke za račun za kotizacijo (ta bo za zaposlene v šolstvu okvirno 500 €,  za ostale pa velja polna cena 2000€). Kotizacijo bo potrebno plačati predvidoma v mesecu novembru.

Fotokopij NI POTREBNO overovljati!