predRAZPIS

Študijski program izobraževanja iz informatike in računalništva 2010/11

 

Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko bo predvidoma maja razpisal vpis v študijski program Študijski program izobraževanja iz informatike in računalništva. Kandidati si bodo po uspešno zaključenem programu pridobili ustrezna dopolnilna znanja za poučevanje računalništva in informatike v štiriletnih srednješolskih programih (gimnazijah in tehniških ter drugih strokovnih srednjih šolah), za izbirni predmet Računalništvo v osnovni šoli in za Računalničarja – organizatorja informacijske dejavnosti.

Trajanje študija bo v skupnem obsegu 405 ur praviloma ob petkih popoldan (po 13. oz. 14. uri) in ob sobotah dopoldan. Podrobnejše informacije o programu lahko kandidati dobijo na Internetu na naslovu http://spiri.fmf.uni-lj.si ali po elektronski pošti Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si in na tel. številki 01 4766-673.

 Kandidati naj pošljejo predprijave po e-pošti na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si s poljem zadeva: PredPrijava ŠPIRI 2010/11 in vsebino: Predprijavljam se na ŠPIRI 2010/11, ime, priimek, izobrazba, šola, e-naslov, izbrani modul (ROID ali Izobraževanje).

Vsi predprijavljeni bodo takoj ob razpisu dobili po e-pošti obvestilo, da se lahko tudi uradno prijavijo.

Predprijava vas ne zavezuje k vpisu. V primeru prevelikega števila prijavljenih na razpis bomo upoštevali tudi vrstni red predprijav.