PIRI 13/14  

Arhiv obvestil

7.10.2014: Zaradi premajhnega tevila prijav izobraevanja PIRI 14/15 ne bomo izvedli. S tem se PIRI tudi dokonno poslavlja in ga ne bo ve razpisanega ...

15.9.2014: Trenutno je al prijavljenih le 12 udeleencev. Za izvedbo bi morali imeti vsaj 15 prijavljenih. Odloili smo se, da bomo poskusili e dodatno informirati uitelje in ravnatelje, saj je po naem vedenju potreb e nekaj. Zato bomo zaetek izobraevanja prestavili na 17. 10. in prijave zbirali do 7. 10. Takrat (7. 10.) bomo prijavljenim poslali dokonno obvestilo glede tega, ali bo izobraevanje izvedeno.

28.8.2014: Letonje izobraevanje (e bo izvedeno) bo nepreklicno zadnje. Za izvedbe v naslednjih letih bi namre morali program ponovno akreditirati. Vendar v postopek zagotovo ne bomo li, saj oitno ni ve zanimanja/potreb po izvajanju.
Zato je letonja izvedba (e sploh bo) zagotovo zadnja

10.7.2014: Trenutno ni dovolj prijav za izvajanje programa. Zato podaljujemo rok za prijavo do 10. 9. oziroma do zasedbe mest. Prijavljeni bodo o tem, ali se program bo izvajal, obveeni po e-poti do 12. 9.

13.5.2014: Shematski urnik v obliki PDF

13.5.2014: Na povezavi Nasveti bodoim tudentom PIRI si lahko preberete nekaj mnenj bivih in sedanjih udeleencev PIRI.

13.5.2014: Objavljen je predvideni urnik za PIRI 14/15.

13.5.2014: Tukaj je objavljen razpis za leto 2014/2015.

13.5.2014: Na tej strani bodo objavljene novice v zvezi s tudijskim programom izpopolnjevanja iz raunalnitva in informatike, ki bo potekalo v olskem letu 2014/15.

Kontakti

e-pota: Matija . Lokar _@_ fmf.uni-lj.si (seveda brez presledkov in _ ) sporoilo z zadevo: PIRI1314
telefon: 01 4766673