Komuniciranje v matematiki - kvizi
(PyVprSest)

Posplošitev Pitagorovega izreka