PJ_SasaKozuh
(PJ_SK)

Ta učilnica je namenjena učencem devetega razreda osnovne šole in sicer izbirnega predmeta računalništvo (lahko tudi interesne dejavnosti iz računalništva). Tema, ki je v učilnici obdelana so datoteke v programskem jeziku Python.

- Sicer pa je učilnica napravljena za nemen seminarske naloge iz programskih jezikov -