Osnove operacijskih sistemov
(OOS)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Namen predmeta je slušatelja seznaniti z osnovnimi veščinami, potrebnimi pri uporabljanju računalniških sistemov. Praktično se naučijo uporabljati različne operacijske sisteme in usluge računalniških omrežij. Glede računalniških omrežji spoznajo pojme kot so usmerjevalniki, protokoli ... Slušatelji pridobijo ustrezna znanja za podporo uporabe operacijskih sistemov in omrežij v šolskem okolju in za prenos znanja glede tega. Seznanijo se s pomeni varnosti pri uporabi IKT (osnove certifikatov, delovanje kriptografije z javnim in privatnim ključem, digitalni podpisi, identifikacija ...).

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis