Štetje ovčk/rešitev

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Ideja

Uporabimo zanko while za štetje in zraven dopišemo besedico ovck. V slovenščini moramo upoštevati tudi sklone: oblika ovck se spremeni za števila 1 - ovcka, 2- ovcki, 3 in 4 - ovcke 5 in vec - ovck. Stvar se ponavlja če tem številom prištejemo večkratnike števila 100 (npr: 101 ovcka, 202 ovcki, 1102 ovcki,ipd). V rešitvi tega problema si pomagamo s pogojnim stavkom.

Koda

<java>import javax.swing.*; public class Ovcke {

 public static void main (String[] ovcke){

// Povemo programu kdaj zelimo zaceti s stetjem String zacetekniz = JOptionPane.showInputDialog ("Vnesi:\n 1, ce zelis, da pricnem s stetjem \n 2, ce zelis, da se poslovim"); int zacetek = Integer.parseInt (zacetekniz);

if (zacetek==1){ int konec=0, stevec = 1;

     while (konec != 2){/*Stejemo po 100, dokler programu ne povemo

naj konca */ //slovenscina zahteva svojo obliko za stevnike 1-4 if (stevec <= 4 || (0 < stevec % 100 && stevec % 100 <= 4)) { if (stevec == 1 || stevec%100 == 1){ System.out.println (stevec + " ovcka"); } if (stevec == 2 || stevec%100 == 2){ System.out.println (stevec + " ovcki"); } /*pogoja za 3 in 4 bi sicerlahko zdruzili, vendar je tako bolj pregledno*/ if (stevec == 3 || stevec%100 == 3){ System.out.println (stevec + " ovcke"); } if (stevec == 4 || stevec%100 == 4){ System.out.println (stevec + " ovcke"); } } else { System.out.println (stevec + " ovck"); } if (stevec==100 || stevec%100==0) { String konecniz = JOptionPane.showInputDialog ("Si ze utrujen? Vnesi: \n 1, ce zelis, da nadaljujem

                     \n 2, ce zelis, da koncam");

konec = Integer.parseInt (konecniz); } stevec = stevec + 1;

     }

} else { JOptionPane.showMessageDialog (null, "Lahko noc!"); }

 }

}</java>

Datoteka

Rešitev naloge najdemo na datoteki Ovcke.java.

Dodatni komentarji