Analiza rezultatov pisne naloge

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Sestavi program, ki prebere koliko učencev je v nekem razredu.
Nato naj od uporabnika (običajno učitelja) prebere ocene za npr. pisno nalogo in jih shrani - za vse učence.
Take podatke naj program še obdela – izračuna povprečno vrednost ocene in razporeditev po ocenah.
Program naj izpiše tudi ali naj se pisno nalogo ponavlja (če je negativnih ocen več kot 1/3). Na koncu naj še izpiše ocene po vrsti za vse učence.


Ideja
Ker sem sam bil v situaciji, ko sem moral preštevati in računati ocene pri kontrolkah me je zanimalo, če
znam sam sestaviti program, ki bi to naredil namesto mene.
Osnovna ideja je vnašati podatke in jih takoj sproti obdelovati.
Ob obdelavi naj se šteje koliko je posameznih ocen in koliko je negativnih(malo bolj zanimiv podatek).
Na koncu naj program izpiše, če je negativnih več kot 1/3, da je potrebno kontrolko ponavljati.
Izpiše pa naj še rezultate, da lahko vidim celotne rezultate v tabeli, ki tako nastane.