Dedovanje/Zbirka kovancev 1

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Razširi razred Kovanci na Boljši_kovanci tako, da dodaš spremenljivke: private double masa; private double cena_izdelave; private int stevilo_na_drzavo;

Razred Boljsi_kovanci dopolni s:

praznim konstruktorjem, konstruktorjem, ki sprejme maso kovanca v gramih, ceno za izdelavo kovanca v evro centih in stevilo kovancev, ki jih je dolocena država naredila v dolocenem letu.

Razredu Boljsi_kovanci dodaj poleg metode za izpis podatkov o kovancih iz razreda Kovanec še metodo stroski_drzave, ki v stavku izpise katera drzava je imela katerega leta z izdelavo konkretnih kovancev toliko in toliko evrov stroskov ter koliko ton kovine je zanje porabila in koliko je bila skupna nominalna vrednost teh kovancev.

Program: http://penelope.fmf.uni-lj.si/diri0607/index.php/Slika:Boljsi_kovanci.java