Glavna stran/IKT

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

IKT pri pouku (kdaj, kdo, kako, kaj)

Kako se učitelj usposobi za IKT?

Kdaj?


Kdo?

Kaj?

Možnosti uporabe IKT na šolah

  • Finančne zmožnosti (ovire) šole
  • Opremljenost učilnice - materialni pogoji
  • Usposobljenost učiteljev za uporabo IKT opreme
  • Pomoč računalniškega administratorja/vzdrževalca na šoli kot podpora učiteljem
  • Poenotenje programske opreme, ki se v šolah uporablja z namenom poučevanja, administracije in upravljanja
  • Omogočanje raziskovalno in razvojno delo na področju vključevanja novih tehnologij v šole
  • Standardiziranje računalniško podprte prenose podatkov med šolami in drugimi institucijami