Izriši pravokotnik

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Sestavi metodo pravokotnik, ki sprejme naravno število n in m ter na zaslon izpiše
pravokotnik iz znakov "+" višine n in dolžine m.

Primer: pravokotnik(3,5);

+++++
+++++
+++++


Ideja
Rešitev
Namig
Dodatni komentar