Kodiranje

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Janko in Metka sta za sporazumevanje izumila posebno kodo: Vsako črko v sporočilu sta zamenjala s črko, ki v (angleški) abecedi leži 6 črk za originalno. Menjava je seveda ciklična, tako da črko a zamenjata s črko f, črko z pa s črko e. Napiši metodi zakodiraj in odkodiraj, ki sprejmeta niz in vrneta zakodiran oz. odkodiran niz. Lahko predpostaviš, da bodo vse črke male. Seveda ločil in ostalih znakov ne kodirata – pomagaj si z metdodo Character.isLetter(char c), ki za dani znak pove, če je črka.

(rešitev)