Kodiranje1

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Tinca in Tone sta izumila posebno skrivno kodo, ki temelji na ciklični permutaciji črk abecede. Njena posebnost je, da ni vedno enaka, ampak se koda menja glede na besedilo, ki ga kodirata. Najprej uporabljata osnovne črke abecede, ko pa prideta do znaka, ki odkodiran predstavlja črko 'a', zavrtita vse črke v abecedi za eno mesto naprej ('a' postane 'b', 'b' postane 'c', 'z' postane 'a' itd.). Prosila sta te, da jima napišeš metodi zakodiraj in odkodiraj, ki sprejmeta niz in vrneta zakodiran oz. odkodiran niz. Lahko predpostaviš, da bodo vse črke male. Seveda ločil in ostalih znakov ne kodirata – pomagaj si s funkcijo Character.isLetter(char c), ki za dani znak pove, če je črka.