Kontrolne naloge/rešitev

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Ideja

Program si mora sproti beležiti ime in oceno učenca. Ko računa, ali je potrebno test ponioviti, mora upoštevati število popravljenih testov.

Koda

<java> import javax.swing.*; public class KontrolnaNaloga {

public static void main(String[] arg) {

int i, n = 0;

int[] ocena;
ocena = new int[35];

String[] imeDijaka = new String[35] ;

int stDijakov = Integer.parseInt (JOptionPane.showInputDialog ("Koliko testov je popravljenih?"));

for (i = 0; i < stDijakov; i= i+1) { imeDijaka[i] = JOptionPane.showInputDialog ("Vpiši priimek dijaka."); ocena[i] = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog (" Koliko je dijak pisal?")); if (ocena[i] == 1) n = n + 1;

}

System.out.println (" Odlično so pisali naslednji dijaki:" + "\n");

 for (i = 0; i < stDijakov; i= i+1)
 {
  if (ocena[i] == 5)
  System.out.println (imeDijaka[i]);

} System.out.println (" Pravdobro so pisali naslednji dijaki:" + "\n");

 for (i = 0; i < stDijakov; i= i+1)
 {
  if (ocena[i] == 4)
  System.out.println (imeDijaka[i]);

} System.out.println (" Dobro so pisali naslednji dijaki:" + "\n");

 for (i = 0; i < stDijakov; i= i+1)
 {
  if (ocena[i] == 3)
  System.out.println (imeDijaka[i]);

} System.out.println (" Zadostno so pisali naslednji dijaki:" + "\n");

 for (i = 0; i < stDijakov; i= i+1)
 {
  if (ocena[i] == 2)
  System.out.println (imeDijaka[i]);

} System.out.println (" Nezadostno so pisali naslednji dijaki:" + "\n");

 for (i = 0; i < stDijakov; i= i+1)
 {
  if (ocena[i] == 1)
  System.out.println (imeDijaka[i]);

}

  if (n/stDijakov >= 1/3)
  JOptionPane.showMessageDialog (null, "Test bo treba ponoviti.");
}

} </java>

Datoteka

Rešitev naloge najdemo na datoteki KontrolnaNaloga.java.