Krog - obseg in ploščina

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Kot učitelj matematike si začel s predavanjem teme "krog", kjer poleg vsega drugega računate tudi obseg in ploščino kroga. Ker nimaš vedno kalkulatorja pri sebi, si napiši metodi, ki bosta izračunali obseg in ploščino kroga, dobljeni rezultat pa zaokrožili na dve decimalni mesti. Iz razreda Math ob tem pokliči metodi: Math.PI, ki uporabi število "pi" in
Math.round(x), ki zaokroži število na celi del.