Najdaljši

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Sestavi metodo public static void NajdaljsiNiz(String[] nizi), ki poišče najdaljši niz v dani tabeli nizov, in ga izpiše na zaslon. Vstavi jo v program, kjer je vstavljena tudi metoda za izpis tabele


Primer: <java-simple>String[] tab = {"Pablo Picasso","Leonardo da Vinci","Van Gogh Gallery",}; String niz = NajdaljsiNiz(tab); </java-simple> Izpiše se Leonardo da Vinci.


Namig
Rešitev
Dodatni komentar