Največji, najmanjši in povprečje

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Sestavi metodo, ki sprejme tabelo števil in vrne:

  • največje število - metoda naj se imenuje public static double vrniMax(double[] tabela)
  • najmanjše število - metoda metoda naj se imenuje public static double vrniMin(double[] tabela)
  • povprečje števil v tabeli - metoda metoda naj se imenuje public static double vrniPovprecje(double[] tabela)

Metode preizkusi tako, da izpišeš povprečje, največji ter najmanši element tabele 20 generiranih števil z intervala [-50,50] - seveda tako, da kličeš tvoje metode.