Objekti/Dijaki - sportniki

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Sestavi razred Sportnik, ki naj vsebuje tri privatne spremenljivke, ki se nanašajo na športnika: ime, masa in visina.

Razred Sportnik dopolni s:
- praznim konstruktorjem,
- konstruktorjem, ki sprejme ime, maso in visino.

Razredu Sportnik dodaj še metode za nastavljanje (set) in branje (get) vrednosti imena, mase in visine.

Razredu Sportnik dodaj metodo:
- public Sportnik vecja_masa (Sportnik x), ki od sportnika in sportnika x vrne tistega z vecjo maso,
- public Sportnik vecja_visina (Sportnik x), ki od sportnika in sportnika x vrne tistega z vecjo visino.

Dodaj se metodo:
- public Sportnik skupaj(Sportnik x), ki seseteva masi sportnika in sportnika x ter visini sportnika in sportnika x.

Program se nahaja na: http://penelope.fmf.uni-lj.si/diri0607/index.php/Slika:Sportnik.java
Testni programček: http://penelope.fmf.uni-lj.si/diri0607/index.php/Slika:Test_sportnik.java