Pogovor:Domače naloge OP 2009 10/4DN/SamNalogeToneVogler

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Analiza

Aleš Razinger


Razumljivost besedila naloge

Naloga je zastavljena zelo razumljivo in jasnost navodil olajša razmišljanje o reševanju problema.


Originalnost naloge

Naloga je napredna vaja za spoznavanje in delo s seznami in zankami. Je originalna v meri, kot so lahko originalne naloge, pri katerih je okvir postavitve problema toliko bolj preprost, da je vidnost problema toliko večja. Bralec oz. reševalec se zato takoj lahko osredotoči na reševanje golega problema.


Ustreznost jezika, slovnica

Jezik je sicer ustrezen, pri naštevanju pa smo vsi premalo pozorni na uporabo ločil na koncu vrstic.


Smiselnost, pravilnost rešitve

Problem ima smiselno in pravilno rešitve, ki pa bi z uporabo komentarjev postala veliko bolj pregledna. Uporaba metode sum pri računanju učenčeve povprečne ocene prihrani dodatno zanko. Razumljivost rešitve bi lahko povečali z uporabo for zanke namesto zunanje while zanke <python>for x in sezOcene :</python>


Komentarji, pozivniki, imena spremenljivk

Komentarji so pri tej rešitvi vsekakor potrebni, ker se vse zgodi zgolj v eni zunanji zanki. Imena spremenljivk so opisna. S praznimi vrsticami na smiselnih mestih je povečana preglednost kode, vendarle komentarjev to ne nadomesti.