Pogovor:Glavna stran/PrJ 2009 10/Domače naloge PrJ 2009 10/Datoteke/MStor Skupine

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Analiza naloge

Analiziral: Matej Luketič

Razumljivost besedila

Navodilo je napisano jasno in jedrnato. Lahko se pojavi vprašanje, kakšen naj bo izpis porazdelitev - številčne možnosti ali imena učencev po skupinah.

Originalnost in zanimivost

Naloga je izvirna in ima konkretno zgodbico, da pritegne zanimanje. Namesto samih enako številčnih skupin bi bilo praktično in zanimivo dodati še posebno razvrščanje za primere, če je skupno število učencev praštevilo.

Jezik

Jezik je ustrezen. Razen ene vejice nisem opazil slovničnih napak.

Pravilnost in smiselnost rešitve

Rešitev je pravilna in smiselna. Alternativna funkcija za štetje vrstic je lahko: <python>def prestejemVrstice2(vhodnaDat):

   prešteje št. vrstic v datoteki
   vhod = open(vhodnaDat) # branje je privzeti način
   stVrstic = len(vhod.readlines()) # število vrstic
   vhod.close()
   return stVrstic</python>

Razumljivost kode

Koda je pregledna. K temu pripomorejo tudi opisna imena spremenljivk. Komentarji so ustrezni, vendar bi opis funkcije raje prestavil v drugo vrstico funkcije v trojne narekovaje. Izpis rezultata se mi ne zdi dovolj pregleden za uporabnika - med števili manjka vejica. Boljša oblika izpisa bi bila (npr. za pet učencev):

Možno število učencev na skupino: 1, 5