Pogovor:Glavna stran/PrJ 2009 10/Domače naloge PrJ 2009 10/OOP/Mozaik

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Analiza

Aleš Razinger


Razumljivost besedila naloge

Besedilo naloge dobro opraviči potrebo po novo definiranih razredih kocka in mozaik. Naloga je namenjena tistim reševalcem, ki jim objektno programiranje ni tuje, saj so v besedilu podane le lastnosti razredov, brez metod. V razredu kocka sta npr. metodi volumen in masa, ki sta smiselni, vendar ju sama naloga ne zahteva. Manjkajoč opis razredov (metod) nadomesti besedilni uvod pred samo kodo razredov.


Originalnost naloge

Naloga ima originalen okvir v katerega je postavljen problem in služi kot motivacija za reševanje.


Ustreznost jezika, slovnica

Uvod v nalogo je zanimiv in jezik je lep. Na delu pa je bil tiskarski škrat, ki je pred vejicami pustil kak presledek ali pa je izpustil oz. spremenil kak samoglasnik ("Lastnost(i) posamezne kocke", "defeniramo"). Naštevanje po alinejah brez uporabe slovničnih pravil, je kolektivni problem vseh obiskovalcev ŠPIRI-ja, vključno z menoj.

Smiselnost, pravilnost rešitve

Lastnosti razreda Kocka se nastavljajo tako, kot je bilo na predavanjih izpostavljeno, da je lepo, torej prek metod. Mogoče malo zmoti nepreverjanje ali je število celo (kot je zahtevano) v primeru stranice kocke in gostote kocke. V primeru stranice se preveri le ali je večja od nič.

V razredu mozaik se lastnosti nastavljajo neposredno v konstruktorju, koda je lepo pregledna, seznam barv, bi bil lahko tudi konstanta razreda. V tem primeru bi ne bila potrebna ponovna definicija seznama barv v funkciji genkocke, ki ustvari n instanc razreda kocka. Podobno bi bilo smiselno deklarirati številčni seznam pojavljanj barv kock kot razredno spremenljivko razreda kocka (ob ustvaritvi kocke bi se povečal števec na ustreznem mestu v seznamu).

V nadaljevanju najdemo dober zgled za uporabo obeh razredov, ki je skladen s predhodnimi navodili.

Komentarji, pozivniki, imena spremenljivk

Komentarji se nahajajo na potrebnih mestih. Zlasti zgled za uporabo razredov ima veliko gostoto komentarjev. V kodi razreda Kocka komentarjev ni, saj so uporabljena opisna imena spremenljivk, sama koda pa je hitro razumljiva.

V samem zgledu bi bila imena spremenljivk lahko bolj opisna.