Premica po točkah

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Franček mora zadnje dni vsak dan narisati grafe vsaj desetih linearnih funkcij oblike y = kx + n. Ker je bolj slab računar, se muči z računanjem ordinat. Sestavi metodo, ki bo izračunala ordinate (y), pri čemer bo prejela vrednosti k in n (obe tipa double), izračunane ordinate pa vrnila s tabelo tipa double.

Program naj potem poskrbi za tak izpis točk, da bo fantu razumljiv.