Prva števka

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Napiši metodo prvaStevka, ki za dano pozitivno celo število vrne njegovo prvo števko(kot tip int).

Primer:
<java-simple>int stevka = prvaStevka(12484);</java-simple> Vrednost spremenljivke stevka je 1.


Ideja
Namig
Rešitev