Vaje tečajnikov 2006 7

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Uvod

Tukaj tečajniki sami dodajajo zanimive vaje, razpravljajo o njih, ... // Uporabimo smiselno ime naloge - ne "moja naloga", v () navedemo ustrezne ključne besede. Nalogo tudi uvrstite v to kategorijo. To storite tako, da na koncu besedila napišete

[[Kategorija:ImeKategorije]]
Primer:
[[Kategorija:Branje]].

Še to: Po mojem mnenju je smiselno, če v kategorijo Izpis uvrstimo samo tiste programe, kjer je določeno, kako mora izpis izgledati. Sicer padejo v to kategorijo praktično vsi programi in ta kategorija postane zelo nepregledna.

NOVA UREDITEV: Da bo ta stran postala bolj pregledna, smo se odločili vaje razdeliti glede na to, za katero domačo nalogo so nastale (2., 3., 4.,...domača naloga). Naloge sem razdelila na približno. Če opazite napako, lahko svojo povezavo do svoje naloge in pripadajoče rešitve sami prestavite pod pravi naslov (povezavi do naloge in rešitve izrežete in prilepite na pravo mesto).

2.domača naloga

Število ploščic za kopalnico (branje, zaokroževanje) (rešitev)

Število ploščic za kopalnico drugič (branje, pogojni stavek, zaokroževanje) (rešitev)

Ploščina trikotnika (branje, spremenljivke) (rešitev)

Urna kazalca (branje, spremenljivke) (rešitev)

Povprečje ocen (spremenljivke, izpis) (rešitev)

Sekundno nihalo (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Dolžina sence (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Sevanje (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Vrednosti kotnih funkcij (branje, spremenljivke, pogojni stavek, izpis) (rešitev)

Menjava tolarjev v EUR (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Peka kruha (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Oderuške obresti (branje, spremenljivke, prireditveni stavek, izpis) (rešitev)

Tek (branje, spremenljivke, prireditveni stavek, izpis) (rešitev)

Točke na grafu (spremenljivke, prireditveni stavek, naključna števila) (rešitev)

Prizma (branje, prireditveni stavek, izpis) (rešitev)

Akvarij (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Volumen izpodrinjene tekočine (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Površina garsonjere (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Povprečna starost zaposlenih (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Nakup računalnika (branje, spremenljivke, pogojni stavek, izpis) (rešitev)

Nihajni čas nitnega nihala (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Prosti pad (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Čas padanja kamna (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Povprečna poraba bencina (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Pokazatelji uspešnosti poslovanja (enostavni programi) (rešitev)

Polaganje ploščic (enostavni programi) (rešitev)

Evro-kalkulator (enostavni programi) (rešitev)

Trgovina (enostavni programi) (rešitev)

Radiani (branje, spremenljivke) (rešitev)

Obresti (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Smučanje (enostavni programi) (rešitev)

Polaganje tapet (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Večkotniki (branje, spremenljivke, pogojni stavki) (rešitev)

Sila na klancu (enostavni programi) (rešitev)

Relativna višinska razlika (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Gibanje števila prebivalstva (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Potni stroški (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

ProfitnaMera (enostavni programi) (rešitev)

DolžinaOgraje (izpis, zaokroževanje) (rešitev)

Nihajni čas vzmetnega nihala (branje, izpis, zaokroževanje) (rešitev)

Razstavljanje sile teže na klancu (branje, izpis, zaokroževanje) (rešitev)

Dolžina dnevne poti (enostavni programi) (rešitev)

Vrtnarjenje (enostavni programi) (rešitev)

Posebni znaki (spremenljivke,izpis) (rešitev)

Skupni stroški (spremenljivke,izpis) (rešitev)

Pretvornik Evrov (enostavni programi) (rešitev)

Poraba električne energije (branje, zaokroževanje, izpis) (rešitev)

Skuter1 (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Mesečna vozovnica (enostavni programi) (rešitev)

Potovalni čas (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Obračun plače (branje, spremenljivke, izpis) (rešitev)

Pretvorba°C v °F (branje, spremenljivke) (rešitev)

Deljenje z ostankom (branje, spremenljivke) (rešitev)

Mortadela (spremenljivke, izpis) (rešitev)

Hipotenuza (enostavni program,izpis) (rešitev)

Upornost (branje, enostavni program, zaokroževanje, izpis) (rešitev)

3.domača naloga

Malo sem spreminjala uvrstitev nalog v kategorije. Zaradi večje preglednosti bi radi, da je vsaka od teh nalog uvrščena v samo eno kategorijo. Zato jih uvrščam v kategorijo od zadnje obravnavane snovi (npr. program, ki potrebuje za reševanje pogojne stavke, zanke in tabele je uvrščen v kategorijo Tabele). --SonjaValencic 12:37, 17 november 2006 (CET)

Spremenljivke

Varčevanje za motor (branje, spremenljivke, zanke) (rešitev)

Pogojni stavki

Dvojiški sestav (pogojni stavek) (rešitev)

Bankomat (boolean, pogojni stavek) (rešitev)

Domači zdravnik (pogojni stavek) (rešitev)

Seštevanje (pogojni stavek) (rešitev)

ProfitAliIzguba (enostavni programi) (resitev)

Abeceda (pogojni stavek) (resitev)

Starost (pogojni stavek) (rešitev)

Razprodaja (pogojni stavki) (rešitev)

Nabava kurilnega olja (pogojni stavki) (rešitev)

Trikotnik (pogojni stavek) (resitev)

Oblačila (pogojni stavek) (rešitev)

Kvadratna enačba (pogojni stavek) (rešitev)

Razdalja med dvema točkama (pogojni stavek) (rešitev)

Manjše število (pogojni stavek) (rešitev)

Vrtnarjenje2 (pogojni stavki) (rešitev)

Cene čevljev (pogojni stavek) (rešitev)

Deljivost in trimestno število (pogojni stavek) (rešitev)

Deljenje dveh števil (pogojni stavek) (rešitev)

Igrica Ugani število (pogojni stavek) (rešitev)

Olimpijske igre (pogojni stavek) (rešitev)

Enačba premice (rešitev)

Zmešnjava v omari s kemikalijami (pogojni stavek) (rešitev)

Konstrukcije trikotnikov SSS (pogojni stavek) (rešitev)

Primerjaj niza (pogojni stavki) (rešitev)

Indeks staranja prebivalstva (pogojni stavek) (rešitev)

Gibanje števila prebivalstva I (pogojni stavek) (rešitev)

Procenti(pogojni stavek) (rešitev)

Kdo je rojen prej (pogojni stavek) (rešitev)

Javna naročila (rešitev)

Večkratnik števila 3 (pogojni stavki) (rešitev)

DDV (pogojni stavki) (rešitev)

Cena izleta (pogojni stavki) (rešitev)

Otroški dodatki (pogojni stavki) (rešitev)

Popust pri nakupu (pogojni stavek) (rešitev)

Zanke

Točke na premici (zanke, tabele) (rešitev)

Ugani število (pogojni stavek, zanka, naključna števila) (rešitev)

Vsota števil 3 (pogojni stavek, zanka) (rešitev)

Statistika (zanka) (rešitev)

Večkratniki 2 (zanka) (rešitev)

Kvadrati števil (zanke, tabele) (rešitev)

Iskanje deliteljev (zanka, pogojni stavek) (rešitev)

Abstraktna slika (pogojni stavek, zanke, tabele) (rešitev)

Obrni_stevilo (zanka) (rešitev)

EvklidovAlgoritem (pogojni stavek, zanka) (rešitev)

Vsota večkratnikov števila 3 (zanke, pogojni stavki) (resitev)

Varčevanje (spremenljivke) (resitev)

Delitelji naravnih števil (zanke, pogojni stavki) (resitev)

Popolni kvadrati (pogojni stavki, tabele) (resitev)

Vsota števk (pogojni stavek, zanka) (resitev)

Sestavi imenik(tabela, zanka) (rešitev)

Povprecna ocena razreda (pogojni stavek, zanka, tabela) (rešitev)

Liha števila v oklepaju (zanke, tabele) (rešitev)

Vadba poštevanke (zanke, pogojni stavki) (rešitev)

Vadba poštevanke s stopnjevanjem zahtevnosti (zanke, pogojni stavki) (rešitev)

Pretvorba števk (zanka, pogojni stavek) (rešitev)

Obrnjen vrstni red (zanka) (rešitev)

Povprečna starost zaposlenih 2. (tabela, zanka) (rešitev)

Vadba seštevanja (pogojni stavek, zanke) (rešitev)

Vsota kubov in kvadratov (rešitev)

Gimnazija v Goseničjem Logu (zanke, pogojni stavek) (rešitev)

Koliko je baz, kislin in nevtralnih snovi? (zanke, pogojni stavek) (rešitev)

Odštevanje sekund (zanke, pogojni stavki) (rešitev)

Pokaži kaj znaš (zanka) (rešitev)

Nagrajene vstopnice(tabele, zanke) (rešitev)

Izpis vsakega drugega števila (zanka) (rešitev)

Ali je mesto v državi (rešitev)

Nariši polni kvadrat (zanke) (rešitev)

Nariši prazni kvadrat (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Vstopnica (zanke) (rešitev)

Določanje največjega in najmanšega števila (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Potence (zanke) (rešitev)

Povprečna vrednost vnešenih števil (zanke) (rešitev)

Vsota števk med 1 in 1000 (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Fakulteta števila (zanke) (rešitev)

Večkratniki poljubnega števila (pogojni stavki, zanke, tabele) (rešitev)

Testiranje izpisa (zanke) (rešitev)

Tabele

Tabelarična analiza podatkov (zanke, tabele) (rešitev)

Uredi števila po velikosti (pogojni stavek, zanka, tabela) (rešitev)

Obrni tabelo (zanka, tabela) (rešitev)

Poštevanka (zanka, tabela) (rešitev)

KdoLovi (zanka, tabela) (resitev)

Pretvorba v dvojiški sestav (zanka, tabela) (rešitev)

Tabela (zanka, tabela) (resitev)

Število točk pri testu (pogojni stavek, zanka, tabela) (rešitev)

Skalarni produkt (tabela) (rešitev)

Žrebanje lota (zanke, tabele) (rešitev)

Števila v tabeli (pogojni stavek, zanka, tabela) (rešitev)

Jesenski kros (zanke) (rešitev)

Zviti prodajalec (rešitev)

Dolžina podzaporedja ( (rešitev)

Metuljčica Klotilda šteje ocene (zanke, tabela) (rešitev)

Shramba nizov (tabele) (rešitev)

Izberi in seštej (zanke, tabele, pogojni stavki) (rešitev)

Vedno manj (zanke, tabele) (rešitev)

NegPozOcene (zanke, tabele) (rešitev)

Višine deklet (pogojni stavki, zanke, tabele) (rešitev)

Seznam dijakov (tabela) (rešitev)

Seznam imen (zanka, tabela) (rešitev)

Elementi (tabela) (rešitev)

Analiza vsot števk med 1 in 1000 (pogojni stavki, zanke, tabele) (rešitev)

Povprečje ocen 2 (zanke, tabele) (rešitev)

Pretvorba desetiških števil v dvojiški sistem (zanke, tabele) (rešitev)

Izločanje samoglasnikov (zanke, tabele) (rešitev)

Znaki

Zamenjava črk (zanka, tabela) (resitev)


4.domača naloga

Pogojni stavki

Sončna peč (pogojni stavki) (rešitev)

Novoletno pričakovanje (pogojni stavki) (rešitev)

Božičnica (pogojni stavki) (rešitev)

Vročina (pogojni stavki) (rešitev)

Gibanje števila prebivalstva II (pogojni stavki) (rešitev)

Kdo bo pomival posodo? (pogojni stavki) (rešitev)

Točka v krožnicah (pogojni stavki) (rešitev)

Rimske številke (pogojni stavki) (rešitev)

Obravnava enačb (pogojni stavki) (rešitev)

Diagonale n - kotnika (pogojni stavki) (rešitev)

Izračun indeksa telesne mase - ITM (pogojni stavki) (rešitev)

Romantična matematika (pogojni stavki) (rešitev)

Pretvarjanje (pogojni stavki) (rešitev)

Kurjava (pogojni stavki) (rešitev)

Vstopnice (pogojni stavki) (rešitev)

Želodčna kislina (pogojni stavki) (rešitev)

Menjalnica (pogojni stavki) (rešitev)

Delitev Vstopnic (pogojni stavki) (rešitev)

Zanke

Evklidov algoritem (pogojni stavki, zanka) (rešitev)

Popolno število (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Varčevanje (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Vsota števk 2 (zanke) (rešitev)

Vsota geometrijskega zaporedja (zanka) (rešitev)

Štetje naključnih števil med 0 in 10 (zanka, tabela, pogojni stavek) (rešitev)

Vsota celih števil (zanke) (rešitev)

Odštevanje (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Enačba (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Smreka (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Kdo bo pomival posodo, počistil kopalnico in posesal stanovanje? (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Letalo (zanke) (rešitev)

Letalo2 (zanke) (rešitev)

Vsota naravnih števil (zanke) (rešitev)

Obrni stavek (zanke) (rešitev)

Največja soda števka (zanke) (rešitev)

Košarka (zanke) (rešitev)

Leze, leze polžek (pogojni stavki, zanke) (rešitev)

Zvezdice (zanke) (rešitev)

Vadba odštevanja (zanke, pogojni stavki) (rešitev)

Risanje histograma (zanke) (rešitev)

Tabele

Odmev (tabela, zanka) (rešitev)

Izpis negativnih ocen (tabele, zanke) (rešitev)

Abeceda1 (pogojni stavek, zanka, tabela) (rešitev)

Izostanki (zanka, tabela, pogojni stavek) (rešitev)

Ekonomicnost(if stavek) (rešitev)

Soda Liha (tabele, zanke, pogojni stavki) (rešitev)

Kvadrati (tabele, zanke, pogojni stavki) (rešitev)

RezultatiTesta (zanka, tabela) (rešitev)

Vrtec (tabele, zanke, pogojni stavki) (rešitev)

Šolsko tekmovanje v teku na 100m (tabele, zanke) (rešitev)

Maturantski ples (tabele, zanke, pogojni stavki) (rešitev)

Postavitev knjig (pogojni stavek) Postavitev knjig (rešitev)

Emšo (tabele, zanke, pogojni stavki) (rešitev)

5.domača naloga

Nizi

Papajščina (nizi) (rešitev)

Trikotni niz (nizi) (rešitev)

Preštejemo a-je v nizu (nizi) (rešitev)

Štetje črk v besedi (nizi) (rešitev)

Priimki po abecedi (nizi) (rešitev)

Ime in priimek (nizi) (rešitev)

Velika začetnica (nizi) (rešitev)

Uporabniška imena (nizi) (rešitev)

StejSamoglasnike (nizi) StejSamoglasnike (rešitev)

Zamenjana črka (nizi) (rešitev)

Svojilni pridevniki iz moških imen (nizi) (rešitev)

Metode

Odstopanje največjega elementa (tabele, metode) (rešitev)

Računanje potenc (zanke, metode) (rešitev)

Fakulteta (zanke, metode) (rešitev)

Desetletni koledar (metode) (rešitev)

Menjava (metode, pogojni stavki) (rešitev)

Površina in prostornina kvadra (metode) (rešitev)

Germanizmi (nizi, metode) (rešitev)

Ograja (metode) (rešitev)

Povprečna temperatura (metode, tabele) (rešitev)

Gostota in specifična teža (metode) (rešitev)

Skrivnostna sporočila1 (metode, nizi) (rešitev)

Skrivnostna sporočila2 (metode, nizi) (rešitev)

Štetje samoglasnikov (nizi) Štetje samoglasnikov (nizi) (rešitev)

Izpiši število z besedo (metode, nizi) (rešitev)

Šifriranje (metode, nizi) (rešitev)

6.domača naloga

Rekurzija

Trikotna števila (rekurzija) (rešitev)

Členi geometrijskega zaporedja (rekurzija) (rešitev)

Koliko privarčujemo (rekurzija) (rešitev)

Kub števila (rekurzija) (rešitev)

Obrni niz 2 (rekurzija) (rešitev)

Največji skupni delitelj (rekurzija) (rešitev)

ZitnaZrna(rekurzija) (rešitev)

Vsota lihih števil do n(rekurzija) (rešitev)

Stej naprej(rekurzija) (rešitev)

Vsota vrste(rekurzija) (rešitev)

Izpis zaporedja (rekurzija) (rešitev)

Člen aritmetičnega zaporedja (rekurzija) (rešitev)

Vsota števil v tabeli (rekurzija) (rešitev)

Evklidov algoritem3 (rekurzija) (rešitev)

Vsota zaporedja podanega s splošnim členom (rekurzija) (rešitev)

Izpis členov zaporedja (rekurzija) (rešitev)

Dvojiško (rekurzija) (rešitev)

Število zajcev (rekurzija) (rešitev)

Večkratniki izbranega števila x (rekurzija) (rešitev)

Angleška abeceda (rekurzija) (rešitev)

Podražitev bencina (rekurzija) (rešitev)

Izpis zaporedja naravnih števil (rekurzija) (rešitev)

Izpis večkratnikov poljubnega števila (rekurzija) (rešitev)

Ploščina trikotnika Serpinskega (rekurzija) (rešitev)

7.domača naloga

Metode (z uporabo tabel)

Linearna Regresija (metode, tabele) (rešitev)

Trikotna matrika (metode, tabele) (rešitev)

Vrednost polinoma (metode, tabele) (rešitev)

Pomanjševalnice (metode, tabele, nizi) (rešitev)

Minimalni (metode, tabele) (rešitev)

Tekmovanje (metode, tabele, nizi) (rešitev)

Procenti točk (metode, tabele) (rešitev)

Zepnina (metode, tabele) (rešitev)

Davki (metode, tabele) (rešitev)

Ali je število sodo (metode, tabele) (rešitev)

Seštej lihe (metode, tabele) (rešitev)

Seštevek števil v tabeli (metode, tabele) (rešitev)


Zanka v zanki

Poštevanka-razpredelnica (zanke) (rešitev)

Najbolj oddaljeni točki (zanke) (rešitev)

Smrečica z voščilom (zanke) (rešitev)

Praštevila (zanke) (rešitev)

Skok v daljino (zanke) (rešitev)

Razmnozevanje (zanke) (resitev)

Darilo (zanke) (resitev)

Premešane telefonske številke (zanke, metode) (resitev)

Tablica postevanke (zanka v zanki) (resitev)

Kodiranje (zanka v zanki) (rešitev)

Trikotnik iz zvezdic (zanka v zanki) (resitev)

PovprecjeOcen (metode) (resitev)

Skrito sporočilo (zanka v zanki) (rešitev)

Karo znak iz zvezdic (zanke) (rešitev)

Zanka 14 (zanka v zanki) (rešitev)

Čisto zares zadnja domača naloga

DRUGI DEL

Sestavi razred

Popis prebivalstva (rešitev)

Razred Igrača (rešitev)

Razred Podatki (rešitev)

Razred Računalniki (rešitev)

Razred Država (rešitev)

Razred Akvarij (rešitev)

Razred Večkotniki (rešitev)

Razred Vektor (rešitev)

Evro denarnica (rešitev)

Razred Tekmovalec (rešitev)

Razred Novorojenček (rešitev)

Razred Snov (rešitev)

Razred Caji (rešitev)

Razred Kvader1 (resitev)

Razred Tekmovanje (resitev)

Razred Pacient (rešitev)

Razred Inštrukcije (rešitev)

Razred Kenguru (rešitev)

Razred Moski (rešitev)

Dopolni razred

Redovalnica (rešitev)

Razred Igrača, metodi zalogaIgrac in znizanaCena (rešitev)

Kompleksna števila (rešitev)

Razred Računalniki, cena (rešitev)

Razred Država, gostota prebivalstva (rešitev)

Razred Vektor1 (rešitev)

Razred Tekmovalec1 (rešitev)

Uporabi razred Snov (rešitev)

Razred Soba (resitev)

Uporabi razred Tekmovanje (resitev)

Dopolni in uporabi razred Pacient (rešitev)

Razred Kruh (resitev)

Razred Podatki o osebi (rešitev)

Razred Dan Mesec Leto (rešitev)

Programčki (appleti)

Programček - črte (rešitev)

Sonce (rešitev)

Krogi (rešitev)

Piramida (rešitev)

Tarča (rešitev)

Olimpijski krogi (rešitev)

Kvadrat (rešitev)

Pomladni dež (rešitev)

Enostaven programček (rešitev)

Animacija (rešitev)

Prijavno okno (rešitev)

Stolp raznobarvnih kock (rešitev)

Zvezda (rešitev)

Krogci (rešitev)

Lampica (rešitev)

Smeško (rešitev)

Mreža (rešitev)

Seštevanje do 20 (rešitev)

Žalostni (rešitev)

Barvni trikotniki (rešitev)

Dedovanje

Popis prebivalstva - razširjeni (rešitev)

Ocene - razširjeni (rešitev)

Krog, valj, lonec (rešitev)

Večkotniki, petkotniki (rešitev)

Krog, ploščina krožnega izseka (rešitev)

Točka, Krog, Pravokotnik (rešitev)

Želvici, pismo (rešitev)

Tekmovanje - razširjeni (rešitev)

Razred Igraca - razširjeni (rešitev)

Razred Pacient - razširjeni (rešitev)

Razred PomoznaDela - razširjeni (rešitev)

Dolžina krožnega loka (rešitev)

Moški - razširjeni (rešitev)

Testi

1.test

2.test

3.test

4.test

5.test

6.test

7.test

8.test

9.test

10.test

11.test

12. test

13. test

14. test

15. test

16. test

17. test

18. test

19. test

TRETJI DEL

Vir nalog vzorec testa

Liki (rešitev)

Vozilo (rešitev)

Risanje (rešitev)

Vir nalog pod točko 2

Hišica (rešitev)

Hiša (rešitev)

Želvja grafika (rešitev)

Hišice z rekurzijo (rešitev)

Plašč kvadra (rešitev)

Pijanec (rešitev)

Hiša z okni (rešitev)

Vir nalog pod točko 3

Piramide (rešitev)

Kocka (rešitev)

Žival (rešitev)

Žival_1 (rešitev)

Denarnica (rešitev)

Lov na zeljnato glavo (rešitev)

Zajčeki (rešitev)

Zajčeki1 (rešitev)

Embalaza (rešitev)

Vir nalog pod točko 4

Ulomki (rešitev)

Datum (rešitev)

Oseba (rešitev)

Datumi in osebe (rešitev)

Ulomki1 (rešitev)

Oseba, vpis in izpis osebe (rešitev)

Datum, ugotavljanje enakih datumov (rešitev)

Ulomki, osnovne operacije z ulomki (rešitev)

Datum, razred in primerjava (rešitev)

Oseba, razred in uporaba (rešitev)

Vir nalog pod točko 5

Registracija (rešitev)

Pogrebno podjetje (rešitev)

Ulomek (rešitev)

Izdelek (rešitev)

Točka v polarnih koordinatah (rešitev)

Razred (rešitev)

Stave (rešitev)

Nogometna moštva (rešitev)

Točka v pravokotniku (rešitev)

Razred Kolega (rešitev)

Preizkus razreda Kolega (rešitev)

Uporaba razreda Kolega (rešitev)

Ulomek 1 (rešitev)

Pravokotnik (rešitev)

Razred Oseba (rešitev)

Razred Datum (rešitev)

Metoda polno ime, razred Oseba (rešitev)

Razred Točka, razred Pravokotnik (rešitev)

Igralec Mostvo (rešitev)

Razred01 (rešitev)

Stava in uporaba (rešitev)

Registracija_01 (rešitev)