Vaje tečajnikov 2007 8/Vsota geometrijskega zaporedja

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Sestavi metodo, ki s pomočjo rekurzije izračuna vsoto prvih n členov geometrijskega zaporedja. Kot vhodne parametre sprejme poljubno realno število a, prav tako realen količnik q in naravno število členov n. Če imamo, na primer, naslednje podatke: n=3, a=100, q=1,1 , nam metoda vrne 331.Namig
Rešitev
Dodatni komentar