VecInicialk

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Na enih izmed prejšnjih vaj smo napisali metodo inicialke, ki vrne inicialke človeka z danim imenom in priimkom. Uporabite jo pri pisanju metode public static String[] vecInicialk(String[] ime, String[] priimek), ki sprejme tabelo imen in priimkov in vrne tabelo njihovih inicialk. Pri tem spadata skupaj ime in priimek, ki ležita na istem mestu v tabelo ime oz. priimek. Primer: če metoda sprejme tabeli {"Gregor", "Matija"} in {"Jerše", "Lokar"}, mora vrniti tabelo {"G.J.", "M.L."}.