Vprašanja, kvizi

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Na tej strani bomo zbirali vprašanja in popolne kvize, ki bi jih lahko uporabili za preverjanje znanja iz programskega jezika Java. Če je le mogoče, pri vsakem vprašanju navedemo še povezavo na datoteko, ki vsebuje vprašanje, pripravljeno v skladu z navodili. Gre za format vprašanj, ki ga potem lahko uporabimo za uvoz v Moodle.

Kvize in vprašanja razporejamo glede na tematiko, ki jo pokrivamo. Okvirna skica je navedena, seveda pa jo lahko mirno popravljate, spreminjate, vstavljate nove razdelke, ...

Pri testu na začetku napišemo kratek opis testa - torej kaj je namen testa, kaj nameravamo z njim preverjati, na kaj naj bo sestavljalec testa pozoren, ... Skratka metodično/didaktična navodila za uporabo (za učitelja, ne uporabnika). Vprašanja (samostojna in znotraj kviza) opremimo tudi z ustreznim pojasnilom, torej kaj je namen vprašanja - kaj preverja to vprašanje!

Kvizi

Teme

Osnove jave

Spremenljivke, izpis

Branje

Pretvarjanje med tipi

Pogojni stavek

Zanke

String

Tabele

Metode

Rekurzija

Objektno p.

Deli tem

metode razreda String

klicanje metod

pretvarjanje med tipi

deklaracija spremenljivk

Tip int

Dostopi do spremenljivk in metod (private, public, lokalnost)

get/set metode pri tvorbi razredov

Sklopi tem

Vse do pogojnega stavka

Vse do zank

Vse do metod

Samostojna vprašanja

Spremenljivke, izpis

Branje

Pogojni stavek

Zanke

String

Tabele

Metode

Rekurzija

Objektno p.