Zlogovanje

Iz Java
Skoči na: navigacija, iskanje

Napiši program, ki prebere besedo in jo izpiše razstavljeno na zloge. Zlog je sestavljen iz samoglasnika in enega ali več soglasnikov okoli njega. OPOMBA: za začetek bo dovolj, če zlog zaključimo s samoglasnikom. Program, ki bi zajel vse posebnosti je težko napisati. Za dodatno (pravilno deljenje besede npr. neenačba, triglav) glej komentarje k rešitvi.