O ŠPIRI-ju

Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

Študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike je namenjen predvsem izobraževanju gimnazijskih učiteljev informatike, učiteljem izbirnih predmetov s področja računalništva: urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja in izobraževanju učiteljev na delovnem mestu Računalničarja – organizatorja informacijske dejavnosti.

Udeležencem želimo dati široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva, da bodo zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Pomemben cilj je zagotavljanj kontinuitete na področju izobraževanja visoko usposobljenih kadrov, ki bodo potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo, in ki bodo sposobni nadaljevati in širiti pedagoško in inovativno dejavnost na področju računalništva in informacijske tehnologije.

Slušatelji z opravljenim izpopolnjevanjem bodo usposobljeni za delo na področju poučevanja računalniških in informacijskih tehnologij, za svetovalno delo na področju na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, ta solidna osnova pa jim bo tudi pomagala pri osvajanju novih znanj v hitro razvijajoči se računalniški znanosti.