O ŠPIRI-ju

Naslov in vrsta programa

Študijski Program Izpopolnjevanja iz Računalništva in Informatike
Univerzitetni študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike traja 1 leto in obsega 35 ECTS. Program je namenjen tako poučevanju računalništva in informatike v osnovni in srednji šoli kot tudi izobraževanju za profil računalničar – organizator informacijske dejavnosti.