O ŠPIRI-ju

Osnove programiranja (4 ECTS)

Slušatelj spozna osnovne tehnike programiranja. Obravnavane teme so osnove programskih jezikov, pojem algoritma in ukazno programiranje: spremenljivke, osnovni in številski tipi, aritmetika, pogojni stavki in logične vrednosti, zanke, tabele in podprogrami.