O ŠPIRI-ju

Praktikum iz sistemske programske opreme (5 ECTS)

Namen predmeta je slušatelja praktično seznaniti z osnovnimi veščinami, potrebnimi zagotavljanju nemotenega delovanja računalniških sistemov. Predvidene teme so

  • Nameščanje operacijskega sistema. Priprava računalnika za delo. Administracija uporabnikov. Tipična vzdrževalska opravila.
  • Skrb za varnost. Skrb za uporabniško programsko opremo. Nameščanje. Prilagajanje uporabniku.
  • Vključevanje v lokalna omrežja in svetovni splet. Vzpostavljanje lokalnega omrežja. Požarni zidovi.