O ŠPIRI-ju

Programski jeziki (5 ECTS)

Slušatelj si utrdi poznavanje programskih jezikov in se spozna z različnimi vrstami programskih jezikov. Nadgradi znanje programiranja, ki si ga je pridobil pri predmetu Osnove programiranja. Podrobneje se seznani s programskimi jeziki, ki so priporočeni za podporo tem iz programiranja v devetletki in srednjih šolah, in se usposobi za njihovo poučevanje. Teme so:

  • Funkcijski programski jeziki. Zgradba, delovanje. Način reševanja problemov s funkcijskimi jeziki.
  • Objektno usmerjeni programski jeziki. Objekt, razred. Člani, metode. Dedovanje, načini dedovanja. Polimorfizem, navidezne metode.
  • Seznanitev s programskimi jeziki, ki se poučujejo na šolah - trenutno sta to Logo in Python.
  • Značilnosti in pristopi pri poučevanju posameznih sestavin programskih jezikov in programiranja.