O ŠPIRI-ju

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje predlaganega študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti v obsegu 35 kreditnih točk.