O ŠPIRI-ju

Programska oprema pri pouku (5 ECTS)

Glavni namen predmeta je utrjevanje znanja s področja uporabe programske opreme v šolstvu in izobraževanju. Prav tako si slušatelji pridobijo ustrezna znanja za poučevanje in delo z učenci. Predvidene teme so :

  • Zgodovina: pregled, pomembni dogodki, perspektive. Splošen pregled programske opreme.
  • Urejevalniki besedil: vrste urejevalnikov, osnovne funkcije; besedilo in njegova zgradba, osnovne lastnosti posameznih delov; zahtevnejše urejanje besedil.
  • Preglednice: namen, osnovne funkcije; grafična predstavitev podatkov.
  • Predstavitveni programi: namen, osnovne funkcije; uporaba.
  • Baze podatkov: vrste baz, struktura; zasnova, priprava, vnos, iskanje, povezovanje.