O ŠPIRI-ju

Predmetnik študijskega programa

Program obsega 11 predmetov. Od tega jih je 5 v splošnem modulu in 6 izbirnih. Vsi predmeti v sploošnem modulu so obvezni. Ob vpisu slušatelj ob dogovoru z vodjem izobraževanja naredi poljubno kombinacijo izbirnih predmetov. Za lažjo izbiro so izbirni predmeti razdeljeni v dva modula: "Računalničar – organizator informacijske dejavnosti" in "Poučevanje računalništva in informatike", vendar pravilomatečajniki izberejo svojo kombinacijo. Glede na vpis in zanimanje pa je možno tudi, da se določeni izbirni predmeti ne izvajajo, oziroma se izvajajo v obliki konsultacij.

Osnovni modul (skupni)
(P=ure predavanj, LV=ure laboratorijskih vaj, ECTS=kreditne točke, KU=kontaktne ure, ŠOŠ=skupna študijska obremenitev študenta v urah)
 Predmet    P  LV  KU  ECTS  ŠOŠ
 Osnove operacijskih sistemov in omrežij    20  10  30  3  90
 Osnove programiranja    20  25  45  4  120
 Učna gradiva na spletu    20  25  45  4  120
 Programska oprema pri pouku    30  30  60  5  150
 Učenje z računalnikom    20  25  45  4  120
 Vsota    110  115  225  20  600
Računalničar – organizator informacijske dejavnosti
 Predmet    P  LV  KU  ECTS  ŠOŠ
 Praktikum iz sistemske programske opreme    20  40  60  5  150
 Spletni strežniki    30  30  60  5  150
 Priprava učnih gradiv    30  30  60  5  150
 Vsota    80  100  180  15  450
Poučevanje računalništva in informatike
 Predmet    P  LV  KU  ECTS  ŠOŠ
 Programski jeziki    30  30  60  5  150
 Podatkovne strukture in algoritmi    45  15  60  5  150
 Didaktika računalništva in informatike    30  30  60  5  150
 Vsota    105  75  180  15  450