O ŠPIRI-ju

Podatkovne strukture in algoritmi (5 ECTS)

Slušatelji bodo spoznali osnovne podatkovne strukture in z njimi povezane algoritme, ki se uporabljajo pri programiranju. Nove podatkovne strukture in algoritme bodo znali uporabiti pri reševanju problemov iz realnega življenja, kjer se da pomagati z računalnikom. Spoznali bodo teoretične osnove delovanja programske opreme in s tem pridobili ustrezno podlago za poučevanje računaništva in informatike. Predvidene teme so:

  • Osnove analize algoritmov.
  • Osnovne podatkovne strukture. Sklad, vrsta, seznam, verižni seznam. Drevesa, grafi.
  • Osnovne metode načrtovanja algoritmov s primeri. Deli in vladaj. Požrešna metoda. Dinamično programiranje.