O ŠPIRI-ju

Priprava učnih gradiv (5 ECTS)

V kobinaciji s predmetom Učna gradiva na spletu je namenjen usposabljanje slušateljev za pripravo e-učnih gradiv v osnovni in srednji šoli. Predmet nudi ustrezna znanja, ki slušateljem omogočajo nudenje pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi e-gradiv. Predvidene teme so:

  • Načini priprave učnih gradiv. Oblike uporabe IT v izobraževanju. Vrednotenje gradiv in izdelkov. Zasebnost. Varovanje.
  • Repozitoriji učnih gradiv: pregled obstoječih, pomen, uporaba,
  • Standardi: SCORM, CSS, CC, XML ...
  • Metapodatki: Opis, pomen, standardi, LRE
  • Avtorske pravice: pomen, uporaba, Creative Commons, GPL, sistemi za upravljanje z IP ...
  • Risarski programi: rastrska in vektorska grafika; načini shranjevanja slikovnih informacij, grafični formati, pretvarjanje; funkcije risarskih programov
  • Multimedija: uporaba, osnovni principi, priprava učnih videov ...