O ŠPIRI-ju

Spletni strežniki (5 ECTS)

Namen predmeta je slušatelja praktično seznaniti z osnovnimi veščinami, potrebnimi pri zagotavljanju nemotenega delovanja spletnih strežnikov, ki zagotavljajo podporo IKT pri pouku. Obravnavane teme so:

  • Način delovanja spletnih strežnikov. Varnost. Virtualni strežniki. Uporaba spletnih strežnikov v šolskem okolju.
  • Spletni strežniki: vloga, namen, postavitev, vzdrževanje, primeri: Apache, IIS ...
  • CMS sistemi: vloga, namen, postavitev, vzdrževanje, primeri: Joomla, Microsoft SharePoint ...
  • LMS sistemi: vloga, namen, postavitev, vzdrževanje, primeri: Moodle ...