O ŠPIRI-ju

Učna gradiva na spletu (4 ECTS)

Predmet je namenjen usposabljanju slušateljev za pripravo učnih gradiv na spletu. S tematiko naj bi se spoznali v tej meri, da so usposobljeni tudi za nudenje pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi tovrstnih učnih gradiv. Predvidene teme so:

  • Spletna informacijska tehnologija in izobraževanje.
  • Priprava in objavljanje spletnih učnih gradiv
  • Spletne tehnologije HTML, CSS
  • Multimedijski programi (grafični programi, programi za urejanje videa ...)
  • Spletno programiranje (JavaScript, PHP, Python, ASP, ...)