O ŠPIRI-ju

Učenje z računalnikom (4 ECTS)

Predmet je namenjen usposabljanju slušateljev z razvojem, oblikami in uporabe IKT pri poučevanju. S pridobljenim znanjem naj bi bili usposobljeni pomoči ostalim učiteljem pri uporabi in pripravi IKT. Predvidene teme so

 • Informacijska tehnologija in izobraževanje.
 • Oblike gradiv (besedila, slika, zvok, film ...) in oprema ter orodja za delo z njimi. Značilnosti njihove uporabe v izobraževanju.
 • Izobraževalni izdelki. Programi, (multimedijski) sestavki, omrežne storitve.
 • Razlogi, razvoj in oblike učenja na daljavo.
 • Značilnosti - prednosti in slabosti učenja na daljavo, področja uporabe in organizacijske oblike.
 • IT za podporo učenja na daljavo:
  • programska okolja (LMS-Learning Management System);
  • programi za podporo sodelovanja – sistemi wiki;
  • pretočni prikaz predavanj; itd.