O ŠPIRI-ju

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj prve stopnje, oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje. V program se lahko vpiše tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Predvideno število vpisnih mest je 30. Slušatelji se vpisujejo do zasedbe vpisnih mest. Poseben postopek izbire ni predviden.