O ŠPIRI-ju

Pogosta vprašanja (ŠPIRI)

 1. Ali se lahko za priznavanje izpitov priložijo opravljeni izpiti iz dodiplomskega študija?
 2. Ali se lahko za priznavanje izpitov veljajo opravljena različna izobraževanja/tečaji?
 3. Ali veljajo opravljeni izpiti iz DIRI?
 4. Ali je možno izbirati posamezne predmete iz modula ROID in Izobraževanje?
 5. Ali je obvezna prisotnost na predavanjih in vajah?
 6. Ali je možno plačilo kotizacije v obrokih?
 7. Kdaj je potrebno plačati kotizacijo?
 8. Ali je izobraževanje težko?
 9. Ali  izobraževanje poteka pretežno v slovenščini ali v tujih jezikih?
 10. Kje dobim dodatne informacije?
 11. Ali je omenjeni tečaj ustrezna izobrazba za ROID?
 12. Ali bo ŠPIRI razpisan tudi v naslednjih letih?
 13. Ali si s končanim ŠPIRI pridobim univerzitetno izobrazbo?

Odgovori

 1. Za vse Univerze v Sloveniji velja, da omogočajo  uveljavljanje že pridobljenega znanja. Tako seveda tudi študijski program ŠPIRI Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
  • najprej morate biti vpisani v program ŠPIRI
  •  potrebno je vložiti vlogo na Študijsko komisijo FMF (s pripisom: program ŠPIRI)
  •  v vlogi navedete, za kater(e) predmete želite priznavanje
  •  v vlogi je potrebno priložiti
   • potrdilo o plačilu takse (okvirno 34€), za podrobnosti se pozanimate v Študijskem referatu, če so opravljeni izpiti izven Univerze v Ljubljani
   •  overovljen (s strani fakultete, kjer ste opravljali izpit) učni program predmeta (ali več predmetov)
   • originalno potrdilo o opravljenem izpitu (izpitih)
   •  vaše mnenje o tem, s katerim delom predmetnika opravljenih izpitov ste pokrili posamezno temo predmeta, za katero prosite priznavanje
  • Seveda je stvar komisije, če predmet prizna. Možno je tudi delno priznavanje (torej, da ste oproščeni dela obveznosti).
  • Opozoril bi, da je pri vseh predmetih na tej smeri, močno prisotna tudi pedagoška komponenta, ki pogosto v vaših prej opravljeni izpitih ni!
  •   KAZALO
 2. Ne, štejejo le izpiti, opravljeni v formalno priznanih izobraževanjih. KAZALO
 3. V začetku oktobra bo zasedala Študijska komisija, ki se bo odločala o avtomatskem priznavanju (potrebno bo napisati le vlogo - zaradi evidence) obveznosti, opravljenih v sklopu DIRI.
  Predlog študijski komisiji bo okvirno sledeč:

   ŠPIRI  DIRI izpit  dodatni pogoji
   skupno Osnove operacijskih sistemov Operacijski sistemi in računalniška omrežja  
   skupno Osnove programiranja Programski jeziki če je izbrana smer poučevanje, še pregledni test iz jezika, ki se trenutno predava
   skupno Učna gradiva na spletu Učenje z računalnikom in didaktika računalništva in informatike, Programska oprema opravljena morata biti oba izpita
   skupno Programska oprema pri pouku Programska oprema  
   skupno Učenje z računalnikom Učenje z računalnikom in didaktika računalništva in informatike zaradi dela o učenju na daljavo velja le za DIRI 2006/07 in kasneje
   poučevanje Programski jeziki    
   poučevanje Podatkovne strukture in algoritmi Podatkovne strukture in algoritmi  
   poučevanje Didaktika računalništva in informatike    
   ROID Praktikum iz sistemske programske opreme    
   ROID Spletni strežniki    
   ROID Priprava učnih gradiv    

    KAZALO
 4. Načeloma se odločite za enega od dveh izbirnih modulov in opravite izpite tega modula. Možno pa je, da se določeni predmeti ne predavanjo, ampka se jih opravlja s konsultacijami. Običajno je možno, da si izberete tri predmete (med temi 6) po lastni izbiri. Podrobnejše informacije so dane ob začetku izobraževanja.  KAZALO
 5. Praviloma noben od predavateljev ne zahteva obvezne prisotnosti (razen v času predvidenega preverjanja znanja). Se pa vedno da dogovoriti tudi za "alternativne" oblike aktivnosti (praviloma tudi za manjkajoča preverjanja - če le gre). V zadnjih letih tudi poskušamo čim več dela opravljati "na daljavo", a na kvaliteten način. Npr. na vajah se naredijo osnovne vaje, del vaj pa izvedete preko aktivnosti v spletnih učilnicah v dogovorjenih terminih. KAZALO
 6. Da, po dogovoru z računovodstvom. Ustrezna navodila bodo dana, ko boste sprejeti. KAZALO
 7. Ustrezna navodila boste dobili takrat, ko boste sprejeti. Predvidoma bo to v mesecu novembru. KAZALO
 8. Gre za "resen" študij, primerljiv s študijem ostalih smeri na Univerzi. Torej je verjetno zahtevnejši od npr. različnih 16 urnih seminarjev, kjer je
  večkrat potrebna zgolj fizična prisotnost. Prepričan pa sem, da vsak, ki se zadeve loti z ustreznim odnosom, izobraževanje lahko konča. Na
    http://penelope.fmf.uni-lj.si/diri0607/index.php/Nasveti_bodo%C4%8Dim_%C5%A1tudentom
  si lahko ogledate nekaj mnenj tistih, ki so obiskovali DIRI (predhodnik ŠPIRI).   KAZALO
 9. Uradni jezik na Univerzi v Ljubljani je slovenščina. Če bi program izvajali v tujem jeziku, bi to morali posebej označiti (in prej dobiti ustrezno dovoljenje). Torej - predavatelji govorijo slovensko, pri opravljanju obveznosti se uporablja slovenščina ... KAZALO
 10. Najlažje po e-pošti (Matija[pika]Lokar[pri(@)]fmf.uni-lj.si]  KAZALO
 11. Da, po mnenju Službe za razvoj kadrov na MŠŠ imate z omenjenim izobraževanjem (če nasploh izpolnjujete pogoje za učitelja v OŠ) ustrezno izobrazbo za ROID.   KAZALO
 12. Iskreno povedano - ne vemo. Študij namreč razpisujemo na osnovi naročila, ki ga da Ministrstvo za šolstvo in šport. Že letos se je precej zatikalo (pa ne zaradi vsebine ali tega, da izobraževanje ne bi bilo potrebno, ampak zaradi organizacijskih težav na MŠŠ).
  Načeloma se študij razpisuje, če MŠŠ skupaj z nami oceni, da  je dovolj (okoli 30) kandidatov. A kot kaže, "navala", kot je bil  prejšnja leta, ni. Tako da je povsem možno, da po letošnjem ŠPIRIju tega tečaja nekaj časa ne bo več, če ne bo zanimanja.  KAZALO

 13. Ne (razen, če je nimate že od prej). Gre za pridobivanje dodatnih znanj, s katerim si ne dvignete stopnje izobrazbe. Torej če imate npr. visoko strokovno izobrazbo, si z opravljenim ŠPIRI ne pridobite Univerzitetne izobrazbe in novega naziva. KAZALO