ŠPIRI 13/14  

Obvestila

28. 10. 2013 V spletni učilnici, pri predmetu ŠPIRI1314 so na voljo izbire za izbirne pred,ete. Do 5. 11. naredite svoje izbire.

9. 10. 2013 prišlo je do določenih sprememb v urniku. Dnevi in ure so ostali enaki (z izjemo 15. 11. ko predavanj in vaj na FMF ne bo, ampak bodo izvajana na daljavo), so pa določene spremembe glede tega, kdaj je določen predmet. Podrobnosti so v spletni učilnici. Ustrezna PDF različica urnika je tudi popravljena!

27. 9. 2013 če se želite naknadno vključiti v ŠPIRI 13/14, se obrnite na Matija Lokarja (Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si).

 

ARHIV OBVESTIL

Kontakti

e-pošta: Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si
telefon: 01 4766673